You are here

Privacybeleid

De bescherming van persoonlijke gegevens is belangrijk voor PRODIM en we nodigen u uit om kennis te nemen van ons privacybeleid. 
PRODIM verzamelt persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers en prospecten om enerzijds de contractuele, commerciële en after-sales verplichtingen te kunnen oefenen en in deze context effectief te communiceren. Aan de andere kant, hebben we deze ook nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten. 
PRODIM verbindt er zich toe om de verzamelde persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet, AVG)

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens? 

PRODIM verzamelt alleen de persoonlijke informatie die u ons hebt gegeven, en alleen als er een expliciete toestemming aan ons is gegeven. Uw initiatief om contact op te nemen met PRODIM is uw expliciete toestemming aan PRODIM. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

PRODIM verzamelt alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen en de promotie van haar producten en diensten. 

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Indien u hier de toestemming voor geeft (b.v. : Het ontvangen van een nieuwsbrief) 
Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bijv. uw mailadres om een factuur op te sturen). 
Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. uw naam om een factuur op te maken). 

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

We geven uw persoonlijke contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden tenzij met uw expliciete toestemming. 

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens? 

We slaan uw gegevens op, enerzijds, de tijd die nodig is om onze contractuele verplichtingen, garantie, after-sales interventies en ondersteuning van onze producten na te komen, en anderzijds, de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen in dit opzicht. 

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier? 

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens? 

Email contact : privacy@prodim.biz
Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact met ons opnemen. (email hierboven)
U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met ons. (email hierboven) 
U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van PRODIM opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. (email hierboven)
Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit. 
Nog vragen of bedenkingen? Mail naar privacy@prodim.biz